За Апелативен съд – Варна и Окръжен съд – Варна пилотно е активирана нова услуга "SMS известяване". Повече информация е публикувана в рубрика "Описание".

Апелативен район Варна

Считано от 23.04.2018г. са премахнати рубриките:
  • Справка за лице
  • Справка за насрочени дела
Карта
Уеб порталът предоставя достъп на оторизирани потребители до информация за движението на съдебните дела в съдилищата от апелативния район, както и до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата.
Във връзка със сигурността на портала е разрешен достъп само с IP адреси в bg зоната. За прокси сървъри извън bg зоната, моля свържете се с администраторите.